PRISER

Samtaler

 
Hvis du får støtte fra arbejdsgiver eller forsikring 900 kr.
Hvis du har en arbejdsindtægt  800 kr.
Hvis du er på SU, kontanthjælp eller ordinær folkepension 700 kr.

Supervision

 
Individuel 800 kr.
Gruppe 1200 kr.

Priserne gælder for konsultationer af 50 minutters varighed.