YDELSER

Samtaleterapi

Jeg arbejder primært ud fra et kognitivt perspektiv, men indrager også elementer fra andre terapiretninger, herunder eksistentielle og narrative metoder.

Samtalerne vil tage udgangspunkt I den enkeltes oplevelse af sit problem med henblik på at finde nye perspektiver på at mestre problemstillingen.

I første samtale vil vi afklare problemfeltet og lægge en plan for det videre forløb.

Rådgivning:

Jeg yder rådgivning I forhold til forskellige temaer, herunder:

Skilsmisse
Angst hos børn og unge
Selvskade hos unge
Børn med psykisk syge forældre
Etablering af gruppeforløb

Supervision.

Supervision af psykologer og andre professionelle